OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.moyobaby.com je Moyo, s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 3434/8, 851 01  Bratislava, IČO: 50 341 417, DIČ: 2120311864, IČ DPH: SK2120311864, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 112554/B.

Internetový obchod www.moyobaby.com využíva na svoju prevádzku platformu Wix. Všetky údaje sú uložené na ich zabezpečených serveroch.

Na spracovanie a odoslanie Vašej objednávky potrebujeme vedieť Vaše údaje, ktoré môžu vykazovať charakter osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Na naplnenie zmluvného vzťahu, t.j. spracovanie a odoslanie Vašej objednávky potrebujeme nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa na vyhotovenie faktúry, telefónne číslo a email na informácie o objednávke a doručenie objednávky. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme, že ich neposkytujeme tretím stranám okrem kuriérskej spoločnosti a účtovníčky, ktorí sa riadia sprostredkovateľskou zmluvou. Po skončení zmluvného vzťahu, t.j. po 2 rokoch od naplnenia objednávky Vaše údaje zo servera vymažeme. Pre účely účtovníctva a štatistiky archivujeme Vaše údaje v súlade s príslušnými zákonmi.

Počas Vašej návštevy na našich webových stránkach sú dočasne uchovávané informácie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie internetového obchodu.

V našom internetovom obchode môžete uhradiť objednávku platobnou kartou prostredníctvom providera Braintree, alebo prostredníctvom účtu Paypal. Na prenos dát využívame certifikát SSL Secure Shopping.

 

Odoslaním objednávky súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov na naplnenie zmluvného vzťahu, t.j. dodania objednávky.

Na základe Zákona o ochrane osobných údajov máte právo na informácie o vašich spracovaných osobných údajov, prenos osobných údajov, právo na opravu údajov, právo na výmaz údajov a taktiež právo na námietku proti spracovaniu. V prípade pochybnosti o dodržiavaní ochrany osobných údajov máte právo na podanie sťažnosti na Úrad o ochrane osobných údajov.